Novinky pro leden 2020

Zavedení e-neschopenek, změna minimální mzdy, povinné umožnění recyklace olejů i očkování psů. Více o novinkách zavedených 1.1.2020 se dozvíte přímo tady.

0

Je tu nový rok a s ním přichází spousta změn. Mezi ně patří i změny právní, které nám přichystali naši zákonodárci a platné jsou od začátku ledna. O co konkrétně tedy jde?

E-neschopenky

Vše začalo v roce 2011, kdy se o e-neschopenkách začalo mluvit prvně. A konečně, k 1.1.2020 je povinně zavedena a využívána lékaři po celé republice (až na Zlínský kraj kde proti ní demonstrují).

Vy, jako zaměstnanec máte nadále povinnost nahlásit nemoc u svého zaměstnavatele a navštívit lékaře. Lékařům se ovšem práce usnadní v tom, že přes počítačový program, případně přes internetový portál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pouze zadají vaše rodné číslo, doplní datum, údaje o vás, vašem zaměstnavateli a vaší nemoci a tuto neschopenku v elektronické podobě zašle vašemu zaměstnavateli a již výše zmíněnému ČSSZ. Následně vám neschopenku vytiskne jako pacientův průkaz a zapisuje vám do ní termíny kontrol a časy vycházek.

Od začátku roku jsou evidovány deseti tisíce e-neschopenek a systém běží bez větších komplikací. Proč se proti němu tedy někde protestuje? Především kvůli nákladům za systém a provoz, který je Petrem Nečasem vyčíslen na 5 – 8 tisíc korun měsíčně. Dále se namítá, že e-neschopenka není plně elektronická a především u pacienta pořád závisí na papírové podobě.

Minimální mzda

S novým rokem se v České republice také zvedla minimální a zaručená mzda. Oproti loňskému roku se minimální mzda zvýšila o 1 250 korun a to na 14 600 korun, v přepočtu na hodinovou mzdu jde o 87,3 Kč.

Lidí, kteří pobírají minimální mzdu je u nás zhruba 150 tisíc. Změna mezd se ovšem netýká pouze těchto lidí. Zároveň s minimální mzdou se zvedla i hranice 8 skupin zaručených mezd, které určují spodní hranici hrubé mzdy u těchto skupin. Ty se určují podle složitosti vykonávané profese a jsou platné u nepodnikatelské sféry (kde lidé dostávají plat), případně tam, kde mzdový systém není upraven v rámci kolektivní smlouvy dané firmy. Jak se měnila výše minimálních mezd od roku 2013 najdete zde.

Sběr oleje

A teď něco ekologického. Od začátku roku musí každá obec v České republice umožňovat svým občanům sběr olejů. Je už na samotné obci, zda sběr umožní v rámci sběrných dvorů, nebo v obci zřídí speciální kontejnery. Ne pro všechny obce ale jde o novinku. Ještě minulý rok byla tato služba poskytována zhruba jednou šestinou obcí. Například v Praze bylo k 31.12.2019 nabízeno 19 sběrných míst.

Trend třídění surovin je v české republice celkově populární. Podle magazínu samosebou zabývající se recyklací surovin se v roce 2018 na třídění podílelo až 73 % populace a na každého obyvatele připadá průměrně 49 kg tříděného odpadu.

Zákonem dané suroviny, které musí obyvatelé mít možnost třídit, jsou od roku 2002 plasty, sklo a papír. V roce 2015 se k nim přidaly kovy a bioodpad. Letos tedy přibývají oleje a do roku 2025 se očekává přírůstek o textilní materiály.

Povinné označování psů

Další novinkou je též povinné čipování všech psů na území České republiky. Ti (míněno psi), by tedy k 1.1.2020 měli být všichni očipování, jinak se jejich očkování proti vzteklině bude považovat za neplatné. Bez tohoto čipu dále nebude možné nechat psa očkovat.

Pořizovací cena čipu se pohybuje od 120 do 450 korun, musíte ale i počítat s poplatkem, který si veterinář zaúčtuje za aplikaci čipu. Kolik si účtuje už záleží na něm a pevná částka neexistuje. Za psa, který v tuto chvíli není očipován může majitel zaplatit až 20 tisícovou pokutu (stejně jako za neočkovaného psa).

Proti tomuto novému zákonu se zvedla vlna nevole především z řad samotných pejskařů. Problémem není cena, ale spíše smysl nového opatření. Do této doby totiž neexistuje jednotný registr psů a vy ani nemáte povinnost vašeho psa a jeho čip kamkoliv hlásit. V Česku existuje asi 10 registrů, kam za poplatek můžete svého psa nechat registrovat, tyto registry ale nejsou vzájemně propojeny. Jednotný státní registr se plánuje až kolem roku 2022.

Jan Janda
Author: Jan Janda

Mezi mé zájmy patří HR, Marketing a ekonomika, stejně jako vaření a trávení času v přírodě.

Reklama

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here